Logo
Máy khoan búa GBH 3-28 DRE
GBH 3-28 DRE
5,822,550 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 6,129,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan búa mũi gài GBH 2-26DFR
GBH 2-26 DFR
4,403,250 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 4,635,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan bua mũi gài GBH2-26 E/RE/DE/DRE
GBH2-26 E/RE/DE/DRE
liên hệ VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy khoan bua mũi gài GBH 2-23 REA
GBH 2-23 REA
4,123,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 4,340,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan búa mũi gài GBH 2-23 E/RE
GBH 2-23 E/RE
liên hệ VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy khoan búa mũi gài GBH 2-20 RE/DRE
GBH 2-20 RE/DRE
liên hệ VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy khoan búa mũi gài GBH 2-18 RE
GBH 2-18 RE
2,175,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,290,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan động lực đầu trượt GSB 20-2RE
GSB 20-2 RE
2,629,600 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,768,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan động lực đấu trượt GSB 1300
GSB 1300 Set
1,615,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy khoan động lực đầu trượt GSB 13 RE
GSB 13 RE SET
1,850,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy khoan động lực đấu trượt GSB 10 RE
GSB 10 RE
1,168,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 1,230,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy khoan GBM 32-4
GBM 32-4
16,083,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 16,930,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %