Logo
Máy cắt gạch/bê tông GDM 13-34
GDM 13-34
1,757,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 1,850,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cắt xốp GSG 300
GSG 300
11,476,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 12,080,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa đĩa GKS 235 Turbo
GKS 235 Turbo
3,030,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 3,190,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa đĩa GKS 235
GKS 235
2,660,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,800,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa đĩa 66 X
GKS 66 X
3,467,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 3,650,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa đĩa GKS 190
GKS 190
2,185,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,300,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa đĩa GKS 7000
GKS 7000
2,033,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,140,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy cưa kiếm GSA 1100E
GSA 1100E
2,612,500 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,750,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %