Logo

Giá tiền: 350,000 VNĐ

Mã SP HD38x80
Nhà sản xuất HiDi
Công nghệ Đài loan
Xuất xứ Taiwan-Đài Loan
Bảo hành 6 tháng
Đặt hàng qua điện thoại: 0613.971.064

Đặt hàng

Chi tiết

Vòi phun áp lực

Model: HD38x80 

Thương hiệu: HIDI

 

 Nozzles Size P-030 P-035 P-040 P-045 P-055 P-070 P-080

 

 Nozzles Size  020  025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 110
 Orifice Dia.(mm)  0.87  0.97 1.05 1.12 1.21 1.30 1.35 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.98
 20bar 290PSI  2.0   3.1 3.6 4.2 4.5 5.0 5.6 6.0 6.6 7.1 7.6 8.0 8.5 9.1 9.7 10.0 11.1
 30bar 430PSI  2.5   3.7 4.4 5.2 5.5 6.2 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.8 10.4 11.1 11.9 12.3 13.6
 40bar 580PSI  2.8  3.6 4.3 5.1 5.9 6.4 7.1 7.8 8.6 9.3 10.0 10.7 11.3 12.1 12.8 13.4 14.2 15.7
 50bar 700PSI  3.2  4.1 4.8 5.6 6.6 7.1 8.0 8.7 9.6 10.4 11.2 12.0 12.7 13.5 14.3 15.4 16.0 17.6
 60bar 850PSI  3.5  4.4 5.3 6.0 7.0 7.8 8.7 9.6 10.6 11.3 12.2 13.1 14.0 14.8 15.7 16.8 17.4 19.3
 70bar 1000PSI  3.7  4.8 5.7 6.5 7.6 8.6 9.4 10.5 11.5 12.3 13.2 14.2 11.1 16.0 17.0 18.1 18.9 20.8
 80bar 1200PSI  4.0   5.1 6.1 7.0 8.1 9.2 10.0 11.2 12.3 13.2 14.1 15.2 16.1 17.1 18.0 19.4 20.1 22.2
 90bar 1300PSI  4.2   6.3 7.4 8.6 9.8 10.7 11.9 13.0 14.0 15.0 16.1 17.1 18.1 19.2 20.0 21.4 23.6
 100bar 1450PSI  4.5  5.6 6.8 7.8 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.7 22.5 24.9
 110bar 1600PSI  4.7   7.2 8.2 9.5 10.8 12.0 13.1 14.4 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.2 22.7 23.6 25.5
 120bar 1700PSI  4.9  6.1 7.4 8.5 10.0 11.3 12.5 13.7 15.0 16.2 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.8 24.6 26.7
 130bar 1900PSI  5.1   7.7 8.9 10.4 11.7 12.9 14.3 15.6 16.9 18.0 19.2 20.5 21.7 23.0 24.7 25.6 27.7
 140bar 2000PSI  5.3  6.6 8.0 9.2 10.8 12.2 13.4 14.8 16.2 17.4 18.7 20.0 21.3 22.5 23.9 25.9 26.6 28.8
 150bar 2180PSI  5.5  7.0 8.3 9.6 11.1 12.6 14.0 15.3 16.8 18.1 19.3 20.7 22.0 23.4 24.7 26.0 27.5 29.9
 160bar 2300PSI  5.7   8.7 9.9 11.5

13.0

14.4 15.8 17.3 18.7 20.1 21.4 22.8 24.0 25.5 26.7 28.5 30.8
 180bar 2600PSI  6.0   9.2 10.5 12.2 13.8 15.3 16.8 18.4 19.9 21.3 22.6 23.8 25.5 26.7 28.5 29.8 32.6
 200bar 2900PSI  6.4  8.1 9.6 11.0 12.9 14.6 16.1 17.7 19.4 20.9 22.3 23.8 25.4 27.0 28.5 30.0 31.8 34.4
 220bar 3200PSI  6.7   10.0 11.6 13.5 15.3 16.9 18.5 20.3 22.0 23.7 25.3 27.0 28.2 30.3 31.5 33.7 36.0
 250bar 3600PSI  7.6   11.4 12.3 14.4 16.3 17.9 19.8 21.7 23.4 25.0 26.7 28.5 30.0 31.9 33.2 35.6 38.4
 280bar 4100PSI  8.5   12.8 13.1 15.2 17.2 19.1 20.9 22.9 24.8 26.3 28.1 30.0 31.8 33.5 34.9 37.5 40.8
 310bar 4500PSI  9.4   14.2 13.7 16.0 18.1 20.1 22.0 24.1 26.1 27.6 29.5 31.5 33.6 35.1 36.6 39.4 43.2
 340bar 5000PSI  10.3   15.6 14.4 16.8 19.0 21.0 23.0 25.3 27.3 28.9 30.9 33.0 35.4 36.7 38.3 41.3 45.6
 Acceptabi Lity Range(100bar)test  ±4% ±3% ±2%

 

 

Danh Mục Sản Phẩm khác

Súng phun áp lực HDG-01 HIDI

Súng phun áp lực HDG-01 HIDI

1,350,000 VNĐ

HDG-01
1,350,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Súng phun áp lực HDG-02 HIDI

Súng phun áp lực HDG-02 HIDI

1,350,000 VNĐ

HDG-02
1,350,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Súng phun áp lực HDG-03 HIDI

Súng phun áp lực HDG-03 HIDI

1,280,000 VNĐ

HDG-03
1,280,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Súng phun áp lực HDG-04 HIDI

Súng phun áp lực HDG-04 HIDI

750,000 VNĐ

HDG-04
750,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng