Logo
Kềm tháo phớt xupap JDAT0109
JDAT0109
331,800 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kềm kẹp ống
JDAM028E
281,800 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm mũi dài 6
DFAL2206B
254,604 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm mõm dài 8
DFAB2206B
225,008 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kiềm mỏ nhọn 6
DFAB2206
172,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kiềm gắp dài mũi cong 11
DFAI1211
363,100 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm mũi dài DFBE228E
DFBE228E
367,500 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm nhọn 6
DFBB2206
217,300 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kềm nhọn 6
DFBC2206
196,600 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kềm mỏ cong 6' DFBA2206
DFBA2206
222,200 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm mỏ nhọn toptul DFCJ2206
DFCJ2206
240,240 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Kìm mỏ nhọn toptul DFCC2206
DFCC2206
229,600 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng